Wet diverse fiscale bepalingen wijzigt onder andere btw-vrijstelling voor diplomatie

De wet diverse fiscale bepalingen van 2 mei 2019 voert inzake btw drie aanpassingen door aan Btw-wetboek.

Tarieven

Btw-tarieven worden in België geregeld in een KB. Maar die KB's moeten worden bekrachtigd door de Kamer. De aanpassing van artikel 37 Wbtw voorziet dat als zo'n KB niet wordt bekrachtigd binnen de 12 maanden na de datum van de bekendmaking ervan in  het Belgisch Staatsblad, ze binnen die 12 maanden toch geacht worden uitwerking te hebben gehad.

Het volledige artikel is enkel toegankelijk voor abonnees.

Gelieve in te loggen of een abonnement te nemen om de volledige inhoud te bekijken.