Programmawet gepubliceerd in Staatsblad

Het Staatsblad van 30 december 2020 publiceert de programmawet dd. 20.12.2020 die inzake btw het volgende omvat:

  • tijdelijke btw-verlaging in 2021-2022 voor afbraak en heropbouw van privéwoningen;
  • aanpassing aan artikel 62bis, 2de lid Wbtw.​

Programmawet van 20 december 2020, B.S. 30 december 2020