Maandelijkse btw-teruggaaf vanaf 2020 mogelijk voor startende ondernemingen

Als voor een bepaalde aangifteperiode de aftrekbare btw de verschuldigde btw overtreft, wordt dat saldo in het voordeel van de btw-plichtige automatisch naar het volgende tijdvak (aangifteperiode) overgedragen (art. 47, 2de  lid Wbtw en art. 81, § 1 KB nr. 4). Dat bedrag wordt dan als een tegoed op de fiscus ingeschreven op de btw-rekening-courant van de btw-plichtige (waar het eventueel verrekend wordt met een andere nog openstaande btw-schuld).

Terugbetaling btw-tegoeden: normale regeling

Het volledige artikel is enkel toegankelijk voor abonnees.

Gelieve in te loggen of een abonnement te nemen om de volledige inhoud te bekijken.