Geen btw op schenking aan zorginstellingen van medische hulpmiddelen in de strijd tegen het Coronavirus

Als een btw-plichtige goederen wegschenkt waarop hij bij de aankoop de btw heeft kunnen recupereren, dan is hij over deze schenking btw verschuldigd (artikel 12, § 1, 2° Wbtw). Op die verplichting bestaan enkele uitzonderingen, zoals onder meer het schenken van voedseloverschotten aan bepaalde instellingen en het schenken van andere levensnoodzakelijke goederen dan voedingsmiddelen die de levenskwaliteit van personen die in armoede leven daadwerkelijk kunnen verbeteren.

Het volledige artikel is enkel toegankelijk voor abonnees.

Gelieve in te loggen of een abonnement te nemen om de volledige inhoud te bekijken.