Forfaitair belaste rechtspersonen vanaf 1 januari 2020 onder regeling kwartaalaangiften of kleine onderneming

Met de wet van 30 juli 2018 (B.S. dd. 10.08.2018 – erratum B.S. dd. 28.08.2018) worden vanaf 1 januari 2020 de rechtspersonen uitgesloten van de forfaitaire regeling. Deze btw-plichtigen zullen automatisch onderworpen worden aan de btw-regeling ‘kwartaalaangiften’.

Als zo’n btw-plichtige wil opteren om vanaf 2020 onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen te vallen, dan moet die uiterlijk op 31 december 2019 een brief sturen naar zijn bevoegd team beheer.

Het volledige artikel is enkel toegankelijk voor abonnees.

Gelieve in te loggen of een abonnement te nemen om de volledige inhoud te bekijken.