Unieke abonnementsformule

Al uw vragen beantwoord voor een vaste prijs

Blijf steeds op de hoogte van het laatste btw-nieuws

Neem deel aan onze klantenseminaries

Meer info

Nieuwsflash

Het verlenen van en de bemiddeling inzake kredieten, en ook het beheer van kredieten door degene die ze heeft verleend, is vrijgesteld van btw door artikel 44, § 3, 5° Wbtw.

In een nieuwe circulaire actualiseert de fiscus de regels met betrekking tot eht verplicht bij te houden garageregister. De impact is vooral groot voor die registers die op digitale wijze worden gehouden.

TIjdens de begrotingscontrole van maart 2018 heeft de regering beslist om met ingang van 1 oktober 2018 een optiestelsel in te voeren om de verhuur van onroerend goed voor professioneel gebruik aan btw te kunnen onderwerpen.

Tijdens de begrotingscontrole van maart 2018 heeft de regering beslist om met ingang van 1 oktober 2018 een optiestelsel in te voeren om de verhuur van onroerend goed voor professioneel gebruik aan btw te kunnen onderwerpen.

Met ingang van 1 januari 2016 verlaagde de wetgever het btw-tarief voor handelingen met betrekking tot schoolgebouwen naar 6% (KB van 14 december 2015, B.S. 15 december 2015).